Archive | March, 2012

Hai câu hỏi thú vị – Giải trí và thử xem chúng ta biết gì về cuộc sống

31 Mar

Trong cuộc sống có rất nhiều điều thú vị. Đây chỉ là một trong những điều thú vị của cuộc sống mà thôi!

Đây là một video trong khi lang thang trên mạng tìm thấy. Có thể nhiều người đã xem rồi, cũng có thể nhiều người chưa xem. Vì thể hôm nay mềnh post lên blog này, để luôn luôn nhắc nhở mềnh về…. Kái gì xem xong rồi biết 😀

Trong khi xem nhớ phải thành thực trả lời 2 câu hỏi này đấy! 😀

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 8.1: Sự thật

30 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 7.3

28 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 7.2

25 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 7.1: Bước ngoặt

24 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 6: Kỳ lạ

23 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 5: Xung đột

20 Mar

Blog mới chuyển sang  click me