Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 5: Xung đột

20 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

7 Responses to “Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 5: Xung đột”

 1. Mạc Tuyết Ngân 20.03.2012 at 15:45 #

  Ta chỉ thích đọc từ chương này trở đi thoai! 🙂

 2. susu 20.03.2012 at 20:53 #

  Thanks bạn !

  • Mạc Tuyết Ngân 21.03.2012 at 13:48 #

   Ừm! Không có gì! mong bạn ủng hộ nhà mình. Hôm nay mình lại phải học 4 ca. Tình hình không có chương 6 rùi. ^^~

 3. Ha My 08.05.2013 at 20:24 #

  Anh Nghiêm Diệu cũng chọn đúng thời điểm quá ta.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cây thuốc phiện thiên đường – Tử Tử Tú Nhi « Lam Nguyệt Các - 24.03.2012

  […] Chương 5    ♥♥♥  Chương 6  ♥♥♥   Chương 7 […]

 2. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

  […] Chương 5    […]

 3. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

  […] Chương 5 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: