Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 8.1: Sự thật

30 Mar

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

5 Responses to “Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 8.1: Sự thật”

 1. susu 31.03.2012 at 00:55 #

  Cảm ơn nàng !Hôm nay post khuya quá !

 2. comewitherain 01.04.2012 at 15:16 #

  thanks nàng!! ^^

  Ngày nghỉ lễ vui vẻ em nhé!

Trackbacks/Pingbacks

 1. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

  […] Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 8.3  […]

 2. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

  […] Chương 8.1 | Chương 8.2 | Chương 8.3 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: