Cây Thuốc Phiên Thiên Đường – Chương 9.2 : Tung hàng nửa đêm.

24 Jul

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

6 Responses to “Cây Thuốc Phiên Thiên Đường – Chương 9.2 : Tung hàng nửa đêm.”

  1. 1234sunflower 25.07.2012 at 09:26 #

    cô gái đó có quan hệ j vs Nghiêm Diệu ko nhỉ?? ><thắc mắc wá..thanks b

Trackbacks/Pingbacks

  1. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

    […] Chương 9.1 | Chương 9.2  […]

  2. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

    […] Chương 9.1 | Chương 9.2 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: