Archive | August, 2012

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 18: Quen thuộc.

31 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Chương 17: Chỉ còn là kí ức.

28 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Ngoại truyện: Lộ Tịch Ngôn tự thuật.

26 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 16: Rốt cuộc là thù hận.

26 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 15: Ma quỷ. New!!!

24 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 14: Khúc mắc

12 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 13: Điên cuồng đáng sợ!

12 Aug

Blog mới chuyển sang  click me