Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Chương 17: Chỉ còn là kí ức.

28 Aug

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

4 Responses to “Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Chương 17: Chỉ còn là kí ức.”

  1. thesecretofepoch 29.08.2012 at 07:03 #

    Thank ban co`!

Trackbacks/Pingbacks

  1. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

    […] Chương 17 […]

  2. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

    […] Chương 17 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: