Archive | November, 2012

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 22: Miệng vết thương

24 Nov

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 21: Lính cứu hỏa danh dự

14 Nov

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 20: Vận mệnh

11 Nov

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 19: Oan gia ngõ hẹp

8 Nov

Blog mới chuyển sang  click me