Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 20: Vận mệnh

11 Nov

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

4 Responses to “Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 20: Vận mệnh”

  1. amazuka 12.11.2012 at 09:48 #

    được đọc đầu tiên,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

    […] Chương 20 […]

  2. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

    […] Chương 20 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: