Archive | February, 2013

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 34: Ai mắc bẫy ai?

24 Feb

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 33: Chạy trốn.

20 Feb

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 32: Sự xuất hiện của cô ta.

19 Feb

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đương – Chương 31: Tù nhân

5 Feb

Blog mới chuyển sang  click me

Cây thuốc phiện thiên đường – Chương 30: Muốn làm Phật, lại trở thành ma.

4 Feb

Blog mới chuyển sang  click me