Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Chương 36: Báo ứng.

22 Apr

Blog mới chuyển sang  click me

Advertisements

3 Responses to “Cây Thuốc Phiện Thiên Đường – Chương 36: Báo ứng.”

  1. holynu2101 23.04.2013 at 00:48 #

    lau lau moi dc doc 1 chap, pun ghê lun, chap nay hay qua, dung la bao ung that ^^, pan oi co the dich truyen thuong xuyen k? minh rat thix tr nay, but lau lau moi dc thuong thuc, cam xuc bi dut quang ..hiuhiuhiu

Trackbacks/Pingbacks

  1. Cây thuốc phiện thiên đường – [Hoàn]- Mục lục | Mặt Trời Cô Đơn - 07.05.2013

    […] Chương 36 […]

  2. Cây thuốc phiện thiên đường | Như Tuyết Cốc - 15.07.2013

    […] Chương 36 […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: