Thông báo!

18 Jun

Mình đã ngưng post Hám Sinh trong mấy ngày qua. Do cuối năm, mình đang ôn thi nốt môn cuối, bàn giao ktx và một số vấn đề cá nhân khác nên mình sẽ ngừng post truyện hết tuần này.
Sang tuần sau mình về nhà sẽ tiếp tục post và cố gắng post bù.
Thân mến!

Advertisements

One Response to “Thông báo!”

  1. Đậu 19.06.2013 at 00:49 #

    Thanks b.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: