Hám Sinh – Chương 19.2

30 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168

Advertisements

Hám Sinh – Chương 19.1

26 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168

Hám Sinh – Chương 18

23 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168

Thông báo!

18 Jun

Mình đã ngưng post Hám Sinh trong mấy ngày qua. Do cuối năm, mình đang ôn thi nốt môn cuối, bàn giao ktx và một số vấn đề cá nhân khác nên mình sẽ ngừng post truyện hết tuần này.
Sang tuần sau mình về nhà sẽ tiếp tục post và cố gắng post bù.
Thân mến!

Hám Sinh – Chương 17

11 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168

Hám Sinh – Chương 16

8 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168

Hám Sinh – Chương 15

5 Jun

http://lanhnguyetcac.liket.ly/?p=1168